Zabıta alımı mülakat içeriği nedir?

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO9
  • İLAN TARİHİMayıs 6, 2021

İlan Açıklaması

Zabıta alımı sözlü sınavı 4 ana başlığı kapsamaktadır.Adaylar bu başlık kapsamındaki konulardan sorumludur. Bu konular a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Bu konulardan adaylara sorular yöneltilir ve her konu başlığında sorular gelir ,bu konuların her biri 25 puanlık dilimlere ayrılmıştır. Yani her konudan soruyu doğru cevaplayan kişi 100 puan alır.Tabi mülakatlarda kişinin bu konulardaki bilgileri ile özgüveni ve iletişim yeteneği de ölçülür soruları doğru cevaplamasınız dahi yüksek puan alabilirsiniz.Soruları cevaplayamazsanız da özgüveninizden dolayı yüksek puan alabilirsiniz.Bu tamamen mülakat kuruluna göre değişir.

Unutmayalım ki her mülakat kendiniz tanıtmanız ile başlar ve ilk burada mülakat kuruluna izlenim verirsiniz. O yüzden konulardan çok bu mülakat tekniklerine çalışmanızda fayda var.

Bazı çıkmış örnek zabıta memurluğu mülakat sorularını alttan inceleyebilirsiniz.

Osmanlı devleti ilk borcu ne zaman almıştır?

Zabıtanın görevleri neler?

Milli Güvenlik Kurulu’na kim başkanlık eder,kimler katılır?

belediye tüzel kişiliğini kim temsil eder

belediyenin kolları

saltanatın kaldırılma tarihi

2dünya savaşı sonunda yapılan anlaşma?

sivas kongresi ne zaman oldu?

1982 anayasasına göre kanun hükmünde kararname yetkisi kimdedir

Anayasa değişikliği teklifi genel kurulda kaç defa görüşülür?

Kurtuluş Savaşı sonrası Ermenilerle hangi anlaşma yapıldı?

Belediye hangi bakanlığa bağlıdır?

“Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözünü açıklayınız.

‘‘Akan su yosun tutmaz.’’ atasözünü açıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi nin mimarı kimdir?

“Hayvanı yardan düşüren bir tutam ottur. ’’ atasözünü açıklayınız.

Kanunların şekil yönünden iptali için dava açma süresi kaç gündür?

Vizyon- Misyon nedir?

Bir babanın doğum izni kaç gündür?

“Atı alan Üsküdar ı geçti.” deyimini açıklayınız.

Merkez Bankası ne zaman kurulmuştur?

TBMM  nin  yüzde kaçı boşalmışsa ara seçime gitmek zorunludur?

“Atılan ok geri dönmez. ’’ atasözünü açıklayınız

“Ne ekersen onu biçersin.” atasözünü açıklayınız.

Zabıta alımlarında bu gibi sorular gelebilmektedir.Muhtemel gelecek sorular mesleğin niteliği görevi,belediye ile ilgili sorular diyebiliriz.Bu yüzden bu daldaki sorulara çalışmanızda fayda olacaktır.