TYP katılma şartları nelerdir?

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO111
  • İLAN TARİHİAğustos 31, 2021

İlan Açıklaması

  TYP ler artık okulların açılması ile birlikte hızla açılmaya başladı.Bu süreçte bir çok aday TYP başvuru şartlarını merak etmektedir.TYP toplum yararına istihdamın arttırılmasına yönelik bir program olduğu için katılım şartları bulunmaktadır.TYP İŞKUR tarafından düzenlenmektedir.

TYP katılmak için öncelikle İŞKUR’a  kayıtlı işsiz olmanız gerekmektedir; Bunu da şöyle açabiliriz. 

 TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder.

2           18 yaşını bitirmiş olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

3           TYP ye başvuracak adayın öğrenci olmaması gereklidir. (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP’den faydalanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder.Yani kişiler açık öğretim dışında bir yerde okumamalılar. Bununla birlikte uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.

4            TYP’lere program süresi boyunca Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.Yani aynı ikametli kişilerden sadece birisi katılabilir.

5           Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5)    katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz. (4.238,85TL)

6      Kişilerin emekli ve malul aylığı almaması gereklidir; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. Bununla birlikte İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.

 Bu şartları taşıyan adaylar TYP programlarına başvuru yapabilirler. Yapılan mülakat veya seçim sonrasında katılmaya hak kazanan adaylar TYP dahilinde çalışabilirler.