Nasıl makinist olunur?

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO158
  • İLAN TARİHİEkim 6, 2021

İlan Açıklaması

      En son yapılan TCDD makinistlik alımlarında TCDD İŞKUR ile ortaklaşa kurs düzenleyip , kurstan mezun olanlar arasından makinist aldı. KPSS sıralaması ile. Kursa katılabilen bölümler alttaki bölümlerdir. İŞKUR bu bölümlerden mezunlar arasından KPSS puanına göre kursiyer belirledi. Bu kurstan mezun olanlar arasından makinist aldı. Yani tren makinisti olunabilmesi için elektronik teknolojisi, otomotiv teknolojisi, makine bölümü, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik-elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümünden mezun olanlar arasından kursiyer aldılar.

En son yapılan makinistlik alımında KPSS puan sınırı 60 puan olarak belirlenmişti.

İŞKURCA AÇILAN KURSA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

Elektronik Teknolojisi

Makine

Otomotiv Teknolojisi

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Raylı Sistemler Makinistlik

Tren makinistliği için aynı zamanda alttaki şartlar da gerekmektedir. Tabi bu şartlar 2018 yılında yapılan alımlarda belirtilen şartlardı

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENECEK BELGELER

A-    Aranacak Şartlar

1-    Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

2-    2016 KPSS Ön Lisans puan (P93) türü üzerinden 60 ve üzerinde puan almış olmak

3-    Erkek adayların son başvuru tarihi itibariyle askerlik görevini yapmış, muaf veya 31.12.2018 (dâhil) olmak üzere tecilli olmak.

4-    Yukarıda belirtilen okul bölümlerinden mezun olmak

5-    Sağlık durumu makinist olarak görev yapmaya uygun olmak

B-    Kursiyer Seçimlerinde İstenecek Belgeler  

1-    Nüfus cüzdanı

2-    Diploma fotokopisi

3-    2016 KPSS Ön lisans puan sonuç belgesi çıktısı

4-    Erkek adaylardan askerlik durum belgesi

C-    Kursiyer Seçimlerinden Sonra İstenecek Belgeler

1-    Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-    Diploma fotokopisi

3-    2016 KPSS Ön lisans puan sonuç belgesi çıktısı

4-    Erkek adaylardan askerlik durum belgesi

5-    T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı

6-    Asıl listede yer alan adaylardan sağlık kurulu raporu

a.    Sağlık kurulu raporu, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinden alınmış olacaktır. Sağlık raporunda;

i.    Görme Dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş)

ii.     Renk Muayenesi ( ishihora testi yapılmış)

iii.    İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması 500,1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 30 DB olmalıdır. )

b.    Alınan raporlar, sağlık durumunun makinist olarak çalışmaya elverişli olup olmadığını belirlemek üzere; Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinden almış oldukları sağlık raporları TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü grup belirleyicisi tarafından değerlendirilip çalışabileceği sağlık grupları belirlenecektir. Sağlık durumunun makinist olarak çalışmaya elverişli olduğu belirlenenler, psikoteknik muayeneye gönderilecektir.  Sağlık ve psikoteknik muayene ücretleri aday tarafından karşılanacaktır. Sağlık ve psikoteknik muayenesi sonucunda makinist çalışamayacağı belirlenen adayların yerine, yedek adaylar sıra ile davet edilecektir.

Makinist, belirli çalışma süresi ve çalışma kuralları içerisinde, talimatlara

uygun olarak emniyetli, konforlu ve ekonomik bir şekilde, hazır olan cer

araçlarını ve treni teslim alan, sevk ve idare eden nitelikli teknik kişidir.

– GÖREVLER

– Tren ve Cer aracının servis öncesi kontrollerini yapar

– Lokomotifin mekanik aksamını yağlar ve gerekli güvenlik önlemlerini

alır,

– Lokomotifi çalıştırır ve yol boyunca hareket emirlerine, tarifelere,

işaretçinin ve diğer demiryolu personelinin vereceği sinyallere uyar ve

trenin hareketlerini kontrol eder,

– Lokomotifte görev yapan diğer çalışanları denetler,

– Seyahat sırasında ufak tamir ve ayar işlerini yapar,

– Yolculuk bittikten sonra rapor tutar ve ilgili defterleri (vukuat defteri

vb.) doldurur.

KULLANILAN ARAÇ

GEREÇ VE EKİPMAN

– Cer aracı

– Çoklu kumanda kuplörü

– El kitapları

– El feneri

– İletişim araçları (telsiz, telefon, cep telefonu, GSMR)

– İlkyardım çantası

– İşaret bayrakları

– İşaret levhası

– Kare anahtar

– Kestane fişeği

– Kumanda anahtarı

– Makas çevirme kolu

– Tevkif takozu

– Tren anahtarı

– Tren seti hortum ve contası

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Makinist olmak isteyenlerin;

– Göz ve ellerini eşgüdüm halinde kullanabilen,

– Belli bir anda bir çok şeyi algılayabilen,

– Dikkatli, sorumlu, soğukkanlı,

– Renkleri ayırt edebilen,

– Makinelerle uğraşmaktan hoşlanan ve mekanik yeteneği olan

kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tren makinistliğinin önemli bir kısmı cer araçlarının içinde geçmektedir. İdeal

koşullarda cer aracı, aydınlatılmış, havalandırılmış, nem ve sıcaklık kontrolünün

sağlandığı, toz, kir veya kirlilik yaratan etkenlerden arındırılmış bir ortamdır.

Çalışma ortamının uluslararası standartların üzerinde olmamak kaydıyla, olumsuz

koşulları arasında, koku, gürültü, nem, titreşim, aşırı hava akımı ve elektrik

akımına maruz kalma tehlikesi sayılabilir. Uzun yol sürüşlerinde sürekli kabin

içerisinde ve gece sürüşleri yaparlar.

Günün her saatinde ve resmi tatil günlerinde çalışma söz konusudur. Makinistlik

yoğun dikkat gerektiren bir meslek olup, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymada

istisnasız bir duyarlılık ve dikkat gerekmektedir

Tren Makinistinin kapalı mekan, hız ve yükseklik korkusunun olmaması,

soğukkanlı olması, reflekslerinin güçlü olması gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

Makinistlik mesleğinin eğitimi TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı

hizmet-içi eğitim merkezleri ile Eskişehir’de bulunan TCDD Meslek Lisesinde

yapılmakta iken, söz konusu okul artık öğrenci almadığından genellikle

makine teknolojisi, raylı sistemler teknoloji, elektrik ve motor bölümü olmak

üzere meslek lisesi mezunları alınarak 60 ay süren hizmet-içi eğitimle

yetiştirilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

– Ortaokulu tamamlamış olmak,

– Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş

koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

– TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Yardımcı Makinist olarak işe giren Raylı

Sistemler alanı mezunları 3 aylık çeşitli eğitimlerden geçtikten sonra yapılacak

sınavda başarılı olma koşulu ile Yardımcı Makinist unvanı ile

çalışabilmektedirler. Yardımcı makinist unvanı ile belli bir süre çalıştıktan

sonrada yapılacak sınavda başarılı olanlara Makinistlik brövesi verilir.

– TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde makinist Hizmet-içi eğitimde;

– Lokomotiflerin tipleri, numaralandırılması, ana aksamlarının tanınması,

– Lokomotifin çalıştırılması için makinist tarafından yapılması gereken

işlemler,

– Yolda ve manevra hizmetlerinde yapılması gereken işlemler,

– Varışlarda lokomotif üzerinde yapılması gereken işlemler,

– Lokomotiflerin özel çalışma yöntemleri (Sofaj kablolarının bağlanması,

lokomotiflerin çift olarak bağlanma şekilleri, lokomotiflerin soğuk olarak

sevki, dizel motorunun el ile müdahale edilerek durdurulması, tahliye

muslukları ve seviye göstergeleri ile cihazların yerleştirilmesi vb.),

– Demiryolu trafiğinin merkezden idare talimatları (TMİ),

– Demiryolu trafiğinin merkezden kontrol sistemi (CTC),

– TCDD işaret yönetmeliği sinyalleri ve lambaları,

– Motor eğitimi, elektrik vagon bilgisi,

– Elektrikli, dizel ve diğer tip elektrik sistemleri,

– Rapor tutma teknikleri, kullanılan defterleri (vukuat defteri vb.) doldurma

şekilleri,

– Yolculuk sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı alınacak tedbirler

gibi konularda kuramsal ve uygulamalı eğitim verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler “Makinist adayı” olarak mezun

olurlar.

– ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları, ağırlıklı olarak TC Devlet Demiryolları ile şeker

fabrikaları, demir çelik fabrikaları, şehir-içi raylı sistem yolcu taşımacılığında

çalışabilirler.

Demiryolu taşımacılığında, buharlı lokomotiflerden dizel lokomotife ve dizelelektrikli lokomotife daha sonra da tesisatı olan demiryollarında elektrikli

lokomotife geçiş yapılmıştır. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak bazı

ülkelerde bilgisayarlı lokomotiflerin kullanıldığı görülmektedir.

Artan nüfus beraberinde kitle taşımacılığı sorununu da getirmektedir. Kitle

taşımacılığının en ekonomik ve güvenli araçlarından birisi de trendir.

Ülkemizde demiryolu ile yük ya da yolcu taşımacılığının istenilen seviyede

olduğu söylenemez. Bir ülkenin gelişmesi için demiryolu taşımacılığı çok

önemli olduğuna göre ülkemizde de bu alanda önemli atakların yapılması bir

zorunluluk olmaktadır. Demiryollarının gelişmesi ve modernleştirilmesi

demek, aynı zamanda daha fazla makinistin çalışması demektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki

eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde

personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel

çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta

primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından

faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Makinist olarak göreve başlayanların atamaları kadrolu ya da sözleşmeli

personel şeklinde yapılır,

Kadrolu olarak ataması yapılanlar 12. derecenin 2. kademesinden göreve

başlayıp özel tazminatları ile birlikte brüt olarak asgari ücretin iki katı

civarında aylık ücret almaktadırlar. Ayrıca yola gittikleri zaman fazla mesai

ve kilometre tazminatı adı altında ek ücretler de almaktadırlar. Bu miktarlar

maaş katsayısı ve kıdeme göre artmaktadır.

Sözleşmeli olarak çalışanlar ise net asgari ücretin 4-5 katı arasında değişen

miktarlarda aylık ücret almaktadırlar.

– MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinden mezun olanlar mezun olanlar, alanın/bölümün devamı

niteliğinde olan ve YKS Kılavuzunda belirtilen yükseköğretim

(ön lisans/lisans) programlarını tercih ettikleri takdirde ek puan verilmektedir.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları

takdirde, YKS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Yeni mezun olmuş TCDD Meslek Lisesi mezunu ile açıktan sınavla alınan

endüstri meslek lisesi mezunları makinist yardımcısı olarak göreve başlarlar.

Belirli bir süre hizmet-içi eğitimden sonra makinist unvanı alırlar.

Makinist olarak diploma (Brove) alanlar kurslara devam etmek suretiyle baş

makinist olabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Şoför (Genel),

– Gemi Kaptanı,

– Pilot.

GÖREV

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.