Bursluluk sınavı gelir şartı nedir?

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO84
  • İLAN TARİHİMayıs 16, 2021

İlan Açıklaması

Öğrencilerin burs alabilmesi veya yurtlarda okuyabilmesi için gelir şartı bulunmaktadır. Belli bir gelirin üstüne sahip öğrencilere burs verilmez veya yurt imkanı tanınmaz.Buna göre 2021 yılı yayınlanan kılavuza göre 2020 yılında aile ferlerine düşen yıllık gelirin 16.080 tl’yi geçmemesi gerekir. Fert başına düşen gelir hesaplanırken aile içinde elde edilen toplam gelir hesaplanmaktadır.Eğer öğrenci bu şartları taşıyorsa burs alabilir veya parasız yatılı olarak okuyabilir.

MEB’in kılavuzunda bununla ilgili yer alan maddeye alttan göz atabilirsiniz.

‘Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde

bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı

okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan

yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam

miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi

gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.’

Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler hariç ailenin fert başına düşen geliri 16.080 tl yi geçen öğrenciler bursluluk alamazlar.Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler ise bu maddeden muaftır.

Gelir tesipiti için alttaki bilgiler istenmektedir.

Serbest meslek sahibi ise gelir vergisi matrahı değilse sgk hizmet dökümü yeterlidir.Kılavızda yer alan açıklamayı alttan okuyabilirsiniz.

‘Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap

numarası belirtilen, basit veya gerçek usulde vergiye bağlı olan

mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını

gösteren belge. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe

birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar

itibarıyla bir önceki yıla ait on iki aylık toplam gelirini

gösteren belge. Gelirin on iki ayı bulmaması hâlinde son aylık

geliri esas alınarak on iki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.’