Acil tıp teknisyeni ne iş yapar?

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO190
  • İLAN TARİHİEkim 14, 2021

İlan Açıklaması

Acil tıp teknisyeni Kısaca ATT olarak bilinir. Kazalarda ve acil sağlık durumlarında acil olarak hastalara ve kazazedelere bakmakla görevli olan kişidir. Bu işi yapacak kişinin kan görünce ,muhtemel kötü görüntülere karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Çünkü kazalarda yaralanmalarda insanın içini acıtan görüntülere rastlanabilinmektedir.

Acil Tıp Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Görevini tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanmak,
b) Doğru mesajı almak ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
c) Hasta/yaralının sağlığını tehlikeye atmadan olay yerinden uzaklaştırmak,
d) Hasta/yaralıyı güvenli bir ortama alarak ilk yardım müdahalelerini yapmak,
e) Hasta/yaralıya kardio pulmoner resusitasyon uygulamak, suni solunum yapmak, kalp masajı uygulamak,
f) Hasta/yaralının ilk yardım müdahalesi öncesi ve sonrası sağlık kuruluşuna taşınması amacıyla triyaj işlemlerini yapmak,
g) İlk yardım müdahalesi yapılmış olan hastanın ambulansa ya da sağlık kuruluşuna uygun pozisyonda taşınmasını sağlamak,
h) Uygulanan il yardın müdahalelerinin ambulansta devamını sağlamak ve ilgili sağlık kuruluşuna teslim etmek,
i) Ambulansın teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurmak, zorunlu hallerde ambulansı kullanmak,
j) Acil yardım ve kurtarma hizmetlerini yaparken kendisi ve çevresindekileri her türlü tehlike ve kazalardan koruyacak önlemleri zamanında almak,
k) Zorunlu hallerde doğuma müdahale ederek normal doğum yaptırmak,
l) Kendi görev alanı ile ilgili malzemelerin amacına uygun kullanarak bakım ve temizliğini yapmak,
m) Görevi ile ilgili yazışma, raporlama,dosyalama, arşiv ve istatistiki çalışmaları yapmak,
n) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip ederek kendini geliştirmek,
o) Ekip çalışması bilinciyle hareket etmek,